همکارها

 

 

 
 

پیام رئیس

اعضاء و فعالين جامعه صنعت کاران سکتور خصوصي کشور:
اسلام عليکم و رحمت الله و برکاته؛


از آن جایکه دهه گذشته در افغانستان یک صفحه جدید تاریخی بوده و کشور عزیز ما افغانستان در هر عرصه رشد قابل دید داشته.
ولی متاسفانه صنایع افغانستان به آن منوال که لازم بود رشد نکرده که در این قسمت نقش دولت برازنده تلقی میگردد.
صنایع ملی یکی از زیر بنا های مهم یک کشور به شمار رفته ، بایست که توجه خاص در این قسمت صورت بگیرد، همین صنایع است که رشد اقتصادی به بار می آورد، زمینه وسیع برای اشتغال افزای به بار آورده ، معضله بیکاری را از بین میبرد.
اکنون بر ماست تا بمنظور دريافت راه حل و از ميان برداشتن مشکلات و چالش هاي موجود و فراهم آوري تسهيلات لازم براي رشد، تقويه و حمايت صنایع ملی که در نهايت باعث رونق اقتصاد ملي و بهتر شدن زندگي مردم کشور مي گردد، دست به دست هم داده از طريق تأمين روابط کاري خوب با ادارات و نهادهاي ذيربط، ارايه طرحها، برنامه ها، پيشنهادات و مشوره هاي سودمند به مراجع دولتي همواره سعي و تلاش نماييم.
جهت رسيدن به اهداف فوق آرزومنديم تمامي همکاران و فعالين صنایع، سکتور خصوصي کشور از هيچ نوع تلاش و همکاري با من دريغ نورزيده تا باشد در روشني مواد قانون اساسي، اساسنامه انجمن صنايع افغانستان و پاليسي اقتصادي کشور زمينه بستر سازي بهتر را براي رشد، توسعه و انکشاف فعاليت هاي صنعتی و شکوفايي کشور مساعد سازيم.
این بر ما لازم است که صنعت خودرا وسعت داده در مدرنيزه شدن ونصب تكنالوژي جديد توليدي فابريكات ، كيفيت بهتر توليدات ، رقابت سالم توليدي ، محيط بهتر كاري براي كارگران وكارمندان ، نگهداشت محيط زيست فعال باشیم.
به نمایندگی ازهيئت مدیره انجمن صنايع افغانستان درهر موقع وزمان براي بدست آوردن اين مرام صنعتكاران وايجاد زمينه هاي كار ودسترسي هموطنان به كار مناسب وپيشرفت صنايع ملي درخدمت صنعتكاران بوده وهيچ نوع سعي وتلاش دريغ نمي ورزم .
در خاتمه جا دارد تا از همت، تلاش و کارآيي کمیسیون برگذاری انتخابات و هیت عامل انجمن صنایع افغانستان با وجود چالش ها و مشکلات متعدد هشتمین دور انتخابات انجمن صنایع افغانستان را موفقانه تدوير نمودند، صميمانه قدرداني نمايم.
همچنان از اشتراک همه صنعت کاران عزیز در هشتمین مجمع عمومی انجمن صنایع افغانستان که هر کدام به سهم خويش در قسمت تدوير موفقانه انتخابات متذکره همکاري هاي همه جانبه نموده، قلباً اظهار سپاس مي نمايم.

به اميد افغانستان صنعتی و مترقی
 

عبدالجبار صافی
رئيس انجمن صنايع افغانستان
 

 
 

پیام رئیس

عبدالجبار صافی

اعضاء و  فعالين جامعه صنعت کاران سکتور خصوصي کشور:

اسلام عليکم و رحمت الله و برکاته؛

از آن جایکه دهه گذشته در افغانستان یک صفحه جدید تاریخی بوده و کشور عزیز ما افغانستان در هر عرصه رشد قابل دید داشته.

ولی متاسفانه صنایع افغانستان به آن منوال که لازم بود رشد نکرده که در این قسمت نقش دولت برازنده تلقی میگردد.

صنایع ملی یکی از زیر بنا های مهم یک کشور به شمار رفته ، بایست که توجه خاص در این قسمت صورت بگیرد، همین صنایع است که رشد اقتصادی به بار می آورد، زمینه وسیع برای اشتغال افزای به بار آورده ، معضله بیکاری را از بین میبرد.

معلومات بیشتر

 

تمویل کننده

Copyright - 2017  AIA (Afghanistan Industrial Association) Host and Designed By www.ncp.af